Výlety s dětmi

Cyklistický okruh Českou Kanadou

Výlety s dětmi

Cyklistický okruh Českou Kanadou

Cyklistický okruh Českou Kanadou
  • Trasa výletu: okruh z Landštejna přes bizoní farmu Rožnov a Klenovské samoty
  • Celková délka cyklotrasy: 20 km
  • Terén: středně kopcovitý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Cyklistický okruh nás provede centrální částí přírodního parku Česká Kanada, který se vyznačuje hlubokými smrkovými lesy. Bohužel, v posledních letech jsou tyto lesy na některých místech postiženy kůrovcovou kalamitou. Trasa vede vlnitým terénem po asfaltových a zpevněných lesních cestách.

Landštejn –> Bizoní farma Rožnov

Jako výchozí bod volíme obec Landštejn, ve které dominuje stejnojmenný hrad. Vypravíme se po modré a žluté turistické značce a sjíždíme k rybníku Punčoška. Kousek za ním je rybník Jalovec. Posléze vyšlápneme na rozcestí Nad rybníkem Pstruhovcem, kde odbočíme doleva a další 3 km stoupáme tzv. Vítěznou cestou ke křižovatce s cyklotrasou 1115, po níž se vydáme doprava a míříme k bizoní farmě Rožnov. Po cestě si všimneme hraničního kamene Čechy-Morava a rybníků Bochník a Pišta.

Na rozlehlé farmě děti zaujmou stáda bizonů, nalézá se zde také restaurace, bufet a dětské hřiště.

Bizoní farma Rožnov –> Klenovské samoty

Za farmou na křižovatce se silnicí zabočíme doleva, po pár set metrech silnici opustíme a dáme se vpravo, stále se držíme cyklotrasy 1115. Na následující křižovatce odbočíme vlevo na cyklotrasu 1241. Po ní jedeme 3 km na další rozcestí. Tam cyklotrasa pokračuje rovně. My se dáme doleva stále vedeni asfaltovou cestou, která odtud není již cyklisticky značena, směrem ke Klenovským samotám. Celý tento úsek od bizoní farmy je s asfaltovým podkladem.           

Klenovské samoty – > Landštejn

Na rozcestí Klenovské samoty se napojíme na červenou turistickou značku ve směru k Hamerskému rybníku. Asi 300 metrů za ním pod kopcem červenou značku opustíme a zabočíme vpravo na neznačenou zpevněnou cestu. Po ní dojedeme na silnici spojující Blato s Landštejnem. Zahneme vlevo a za 2 km jsme v Landštejně.

V Landštejně se můžeme najíst v restauraci hotelu Landštejnský dvůr či v hospodě Holubnik. Vřele doporučujeme návštěvu hradu.             

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/jizni-cechy/12918-cyklisticky-okruh-ceskou-kanadou