Výlety s dětmi

Vrch Bořeň - kamenný velikán nad řekou Bílinou

Výlety s dětmi

Vrch Bořeň - kamenný velikán nad řekou Bílinou

Vrch Bořeň - kamenný velikán nad řekou Bílinou
  • Trasa výletu: okruh po naučné stezce od Chaty pod Bořní přes vrch Bořeň
  • Celková délka trasy: 3 km
  • Terén: kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Kopec Bořeň s nadmořskou výškou 539 m patří ke geologicky mladším útvarům Českého středohoří, stáří horniny je 20 miliónů let. Bořeň je po právu posuzována za nejkrásnější znělcový vrch Českého středohoří. Vyniká geomorfologickou rozmanitostí. Skalní útvary tu tvoří skalní města s věžemi a příkrými stěnami. Strmé severní svahy jsou atraktivní i pro náročnější horolezce. Na jaře zde kvetou vzácné rostliny, například hvězdice alpská a koniklec luční český. Byl zaznamenán výskyt více než 80 druhů ptáků.

Poznámka: Rod u vrchu Bořeň se v různých zdrojích rozchází. Někde se uvádí ta Bořeň, jinde ten Bořeň. My jsme v popisu zvolili rod ženský.

Trasa

Na vrchol hory Bořeň a jeho okolím vede naučná stezka Bořeň, která na 9 informačních tabulích seznamuje s NPR Bořeň a měří 2,4 km. Výchozím místem stezky je parkoviště na rozcestí Chata pod Bořní u stejnojmenné turistické chaty. Z hlavní silnice mezi obcemi Želenice a Bílina sem vyúsťuje úzká asfaltová cesta. Okružní naučnou stezku Bořeň zahájíme od parkoviště po západním úbočí hory. Provede nás lesem, přes suťoviště a na vyhlídku, z níž je vidět do údolí Bíliny a na další příbuzné znělcové vrchy (Želenický vrch, vrch Zlatník). Na jižní straně kopce (rozcestí Bořeň - odb. k vrcholu) již strměji stoupáme přes botanicky mimořádnou Liběšickou stráň a pokračujeme dále skalním terénem, místy v těsném sevření skal. Po zdolání největších serpentýn, obklopeni pozoruhodnými skalními útvary, po pravé straně nalezneme skalní vyhlídku, ze které je vidět na samotný vrchol Bořně, na část města Bílina s Lázněmi Bílinská kyselka i na okolní kopce a obce. Od skalní vyhlídky nás čeká posledních asi 200 metrů stoupání na vrchol Bořně.

Je odtud nádherný kruhový výhled. Na severu spatříme centrum města Bíliny a za ním tepelnou elektrárnu Ledvice. Po směru hodinových ručiček na severovýchodě shlédneme Radovesnickou výsypku, největší vnější výsypku povrchového dolu v naší republice. Za výsypkou je zřetelná silueta zříceniny hradu Kostomlaty. Následuje pohled na obce Hrobčice a Liběšice, vrchy Želenický a Zlatník, obec Želenice a vrch Kaňkov. Na severozápadní straně pod svahem Mnišského vrchu okružní výhled uzavírají Bílinské lázně a stáčírna Bílinské kyselky. Za nimi se rozprostírají povrchové doly Bílina a ještě dále se táhne hřeben Krušných hor.

Na rozcestí Bořeň - odbočka k vrcholu jdeme po stejné cestě, odsud pokračujeme v okruhu naučné stezky (tato část NS vyznačena jen na mapě, v reálu je pouze zelená turistická značka) a ubíráme se podél strmých skalních srázů postupně k severu. Na další křižovatce cest zelená značka zahýbá doprava, my se dáme vlevo po neznačené pěšině až k výchozímu místu výletu - k Chatě pod Bořní.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/ceske-stredohori/12190-vrch-boren-kamenny-velikan-nad-rekou-bilinou