Výlety s dětmi

Regionální muzeum v Kolíně

Výlety s dětmi

Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Kolíně
  • Druh zábavy: model středověké podoby Kolína, audiovizuální program, expozice věnovaná hygieně a péči o tělo, muzeum pravěku, archeologické nálezy, výstava obrazů, nábytku atd., programy pro školy a školky
  • Doporučený věk dětí: 5+
  • Adresa: Karlovo náměstí 8, Kolín, Česká republika

Popis

Regionální muzeum v Kolíně je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v areálu chrámu sv. Bartoloměje v Brandlově ulici. V muzeu se každoročně koná také řada tématicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a dalších doprovodných programů.

Červinkovský dům

V budově Červinskovského domu se nachází stálá expozice "Měšťanský dům", jejíž základní část přibližuje formou instalovaných interiérů hlavní trendy v bydlení a stylu života měšťanských vrstev 19. století. Muzeum zde představuje umělecky cenný a vzhledově atraktivní soubor obrazů, nábytku, skla, keramiky a dalších uměleckořemeslných výrobků. Expozice je doplněna audiovizuálním programem.

Další část expozice s názvem "Královské město Kolín ve středověku" je instalována ve sklepních prostorách domu s unikátními raně gotickými architektonickými detaily. Zajímavý je také rekonstrukční model středověké podoby Kolína na počátku 15. století.

Třetí část expozice přibližuje téma "Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí". Vedle hygienických potřeb, zejména z 19. století, nechybějí ani doprovodné texty, které dokumentují historický vývoj záchodů, toaletního papíru, mýdla a další zajímavosti.

Dvořákovo muzeum pravěku

Od 7. září 2012 je otevřena nová dlouhodobá archeologická výstava, která představuje hlavní výsledky záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína.

V rámci výzkumu bylo prozkoumáno několik desítek sídlišť a pohřebišť z pravěku a raného středověku a čtyři neolitické rondely, z kterých bylo vyzvednuto obrovské množství nálezů. Část z nich byla rekonstruována a konzervována a je možno ji představit veřejnosti. Mezi nejzajímavější exponáty budou nepochybně patřit bronzové, železné či stříbrné šperky z kostrových hrobů, bohatě zdobené keramické nádoby či zlomky unikátních zoomorfních a antropomorfních plastik.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/stredni-cechy/1108-regionalni-muzeum-v-koline