Výlety s dětmi

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Výlety s dětmi

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Muzeum Kouřimska v Kouřimi
  • Druh zábavy: archeologické nálezy, expozice věnované historii města Kouřim a okolí
  • Doporučený věk dětí: 6+
  • Adresa: Mírové náměstí 1, Kouřim, Česká republika

Popis

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí.

Muzeum nám nabízí tři stálé expozice.

Muzeum Kouřimska také zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

 

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/stredni-cechy/1106-muzeum-kourimska-v-kourimi