Výlety s dětmi

Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb v Kladně

Výlety s dětmi

Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb v Kladně

Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb v Kladně
  • Druh zábavy: centrum volného času
  • Doporučený věk dětí: 1+
  • Kurzy a kroužky: angličtina pro děti, cvičení, dramatický kroužek, hudební kroužek, výtvarný kroužek, keramika, taneční kroužek, předškolka, sportovní kroužky, Mladí debrujáři, Youtubering, Minecraft, Lego robotika
  • Adresa: Arbesova 1187, Kladno, Česká republika

Popis

Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb v Kladně se nalézá v Arbesově ulici 1187. Jedná se o státní školské zařízení zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. Jeho zřizovatelem je Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5.

Labyrint - SVČVS je příspěvkovou organizací s působností především ve městě Kladně a kladenském regionu. Hlavní činností Labyrintu jsou rekreační a výchovně vzdělávací aktivity ve volném čase pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny, vzdělávání dětí a mládeže v návaznosti na školní výuku a také další vzdělávání dospělých.

Labyrint nabízí širokou škálu pravidelné zájmové činnosti v nejrůznějších volnočasových aktivitách počínaje sportem a turistikou, přes umělecké aktivity, až po společenskovědní a technické obory, které se uskutečňují formou kroužků a klubů. V rámci nepravidelné činnosti Labyrint organizuje akce, soutěže, výstavy, odborné besedy, zájezdy, pobytové akce, tábory apod.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/stredni-cechy/10589-zajmove-krouzky-a-kurzy-2019-20