Výlety s dětmi

Jan Hus - Mučedník nebo zbytečná oběť?

Výlety s dětmi

Jan Hus - Mučedník nebo zbytečná oběť?

Jan Hus - Mučedník nebo zbytečná oběť?
  • Datum: 16.6.2019
  • Místo: S dětmi na zříceninu hradu Krakovec
  • Adresa: Krakovec 23, Krakovec, Česká republika

Popis

Jan Hus
Mučedník nebo zbytečná oběť?

 


Jan Potměšil - umělecký přednes
Petr Klíma - tenor
Václav Návrat - barokní housle
Přemysl Vacek - loutna, arciloutna

   Vážení přátelé, nabízíme vám zajímavý projekt o jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin.
   Jde o komponované pásmo o okolnostech upálení mistra Jana Husa s dobovými texty, faktografickými údaji, hudbou gotiky, ale také pozdější reformace.
   Jako mistr Jan Hus zde vystoupí velký český herec Jan Potměšil. Bude umělecky přednášet úryvky z Husových děl a textů z kostnického koncilu.
Postavu inkvizitora ztvární známý český zpěvák - tenorista Petr Klíma, člen Filharmonického sboru v Praze. Bude zpívat dobové písně a také barokní árie německé luteránské provenience.
   Na výkladu se budou podílet i oba instrumentalisté: barokní houslista Václav Návrat a loutnista Přemysl Vacek. Vysvětlí, jaký význam měl Husův odkaz pro vznik a šíření reformace v 15. století a na učení Martina Luthera bojujícího za očištění církve od hříchů mocných. (Martin Luther miloval hudbu a sám také komponoval). Hudebníci a zpěvák zde provedou ukázky z mystických skladeb německé i světové reformace od skladatelů jako jsou: T. Tallis, C. Goudimel, M. Praetorius, H. I. Schütz, H. L. Hassler, G. F. Händel, J. S. Bach. Některá tato hudba bude použita k výrazovému podkreslení citovaných textů.

   Naše dějově faktografická dramatizace odtajňuje nové skutečností ve světle moderního bádání o Janu Husovi. Náš projekt osvětluje Husovu osobnost z více úhlů, než bývá zvykem. Postava našeho národního mučedníka zde dostává lidské dimenze a tím nabývá na věrohodnosti. Zvlášť ostře vystupuje do popředí Hus jako účastník, vězeň i oběť kostnického koncilu. Právním otázkám, Husovu advokátovi Janu z Jesenice a posléze i samotnému procesu zde věnujeme prvořadou pozornost. Ovšem není na úkor jiných etap či oblastí Husova života a působení (například kazatelské činnosti v Betlémské kapli v Praze a působení na pražské Univerzitě.)
   Ale hlavním tématem je zde otázka svědomí palčivá v každé epoše.
   V závěru, po tragickém dialogu s mučedníkem a jeho inkvizitora, bude ztvárněna symbolickými prostředky scéna Husova upálení. Jako stopa nekonečné bolesti vedoucí do nebeského světla…

   Program je obzvláště vhodný pro mládež: žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Ale i vyspělí posluchači při večerních představeních zde naleznou mnohé inspirativní poučení.
   Přejeme vám významný umělecký zážitek.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/akce-pro-deti/stredni-cechy/rakovnik/10063-jan-hus-mucednik-nebo-zbytecna-obet-9735