Výlety s dětmi

Balinské údolí s dětskou naučnou stezkou

Výlety s dětmi

Balinské údolí s dětskou naučnou stezkou

Balinské údolí s dětskou naučnou stezkou
  • Trasa výletu: naučnou stezkou Balinské údolí z Velkého Meziříčí do obce Baliny a zpět
  • Celková délka trasy: 11 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro kočárky: sportovní kočárky
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla

Popis

Na dolním toku říčky Balinky na Žďársku se rozprostírá chráněné území. Na nivních lukách tu rostou vzácné druhy rostlin, například kociánek dvoudomý nebo ostřice tlapkatá.

Přírodní park Balinské údolí byl v 80. letech 20. století zřízen k ochraně přírody zahloubeného údolí meandrující řeky Balinky. Její údolní niva je široká deset až dvacet metrů. Od ní se na obě strany zvedají krátké strmé svahy, rozčleněné četnými svahovými údolími. Na ně navazují roviny, ze kterých vystupují výrazné hřbety do velkých výšek.

Naučná stezka

Oblastí vede naučná stezka s informačními tabulemi. V roce 2012 byla doplněna o interaktivní prvky a byla sloučena s okruhem v Nesměřském údolí. Nástupní místo naučné stezky je u cesty spojující Velké Meziříčí s Uhřínovem (naproti odbočce k hotelu Amerika). Stezka končí v obci Baliny.

Zdroj: Region Vysočina

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/vysocina/9545-balinske-udoli-s-detskou-naucnou-stezkou