Výlety s dětmi

Zřícenina hradu Orlík na Vysočině

Výlety s dětmi

Zřícenina hradu Orlík na Vysočině

Zřícenina hradu Orlík na Vysočině
  • Trasa výletu: z obce Rozkoš u Humpolce na zříceninu hradu Orlík
  • Celková délka trasy: 1 km
  • Terén: středně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: terénní kočárky

Popis

Zřícenina hradu Orlík je vzdálená asi 2 km od města Humpolec na Českomoravské vrchovině. Ze silnice I/34 z Humpolce směrem na Havlíčkův Brod ve vsi Rozkoš odbočíme doleva a dojedeme k záchytnému parkovišti. Není zpoplatněno a nalézá se cca 300 metrů pod hradem. Vystoupáme po lesní cestě, která je sjízdná pouze se sportovním kočárkem. Až na rozcestí Orlík - zřícenina vede žlutá turistická značka, která zde zahýbá doprava, odtud ke zřícenině se dáme turisticky neznačenou cestou doleva.

Studna v podhradí

Cca v půli cesty na zříceninu je po pravé straně studna, která byla nejspíš součástí poplužního dvora. Poprvé byla studna vyčištěna v roce 1941 do hloubky 17 metrů, při tom byly nalezeny počátky chodby, která by údajně mohla vést na hrad. K novodobému pročištění zanesené studny došlo v roce 2002 dobrovolníky z Humpolce. Současná hloubka studny činí 21 metrů. Původní hloubka studny se dle proutkařů odhaduje na 40 metrů. Roubení a zastřešení studny pochází z roku 2009. Studna je opředena řadou legend, o kterých se dočteme na informační tabuli.

Prohlídka zříceniny hradu Orlík

Vstup na zříceninu hradu Orlík je zpoplatněn. V pokladně je možné si zakoupit plánek, ve kterém najdeme soudobé fotografie jednotlivých částí zříceniny, a k nim jsou přiřazené kresby jejich zjevné tehdejší podoby. Tím si uděláme představu, co se z hradu dochovalo do dnešních dní.

V místech pokladny se nacházelo původně předhradí. V souvislosti s rozšířením hradu tu vzniklo nové nádvoří, kde si prohlédneme pozůstatky renesančních budov a dělostřeleckých opevnění. K vidění je zde i rekonstrukce kuchyně z doby od počátku 16. století a funkční replika pece pro výpal keramiky. V horním patře provozního objektu je umístěno hradní muzeum. Spodní sál provozní budovy je využíván ke krátkodobým výstavám.

Druhou hradní bránou vstoupíme do jádra nejstarší části hradu se zbytky obytného paláce, pozdně gotických hradeb parkánu a nárožní věžice. Dominantu tohoto nádvoří i celé zříceniny tvoří hranolová věž, na níž byla v roce 2014 otevřena rozhledna.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/vysocina/7486-zricenina-hradu-orlik-na-vysocine