Výlety s dětmi

Zřícenina hradu Skály u Jimramova

Výlety s dětmi

Zřícenina hradu Skály u Jimramova

Zřícenina hradu Skály u Jimramova
  • Trasa výletu: ze silnice spojující Jimramov a Sněžné na zříceninu hradu Skály
  • Celková délka trasy: 1 km
  • Terén: kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Volně přístupná zřícenina středověkého hradu Skály se nalézá ve vrcholové části přírodní památky Štarkov, která vyniká význačným skalním útvarem tvořeným orlorulami. Zvětráváním ve čtvrtohorách tu vznikly grandiózní skalní věže až 20 metrů vysoké oddělené dvěma soutěskami a také dvě puklinové jeskyně.

Auto zaparkujeme na okraji lesní cesty u silnice spojující Jimramov a Sněžné. Pod vedením modré turistické značky po necelém kilometru zabočíme do skal ke zřícenině hradu Skály.

Při budování hradu bylo využito skalních masívů a obvodové zdi tak tvořily výplň mezi skalami. Z původní stavby se dochovaly hradní branky, pozůstatky zdiva, zbytky okrouhlé a hranolovité věže a cisterna. V okolí zříceniny jsou patrné zbytky valů a hradního příkopu. Pod skalami leží mohutné kamenné moře.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/vysocina/1877-zricenina-hradu-skaly-u-jimramova