Výlety s dětmi

Cyklistický okruh po zajímavostech Moravského krasu

Výlety s dětmi

Cyklistický okruh po zajímavostech Moravského krasu

Cyklistický okruh po zajímavostech Moravského krasu
  • Trasa výletu: okruh ze Sloupu přes Skalní Mlýn, Vilémovice, Ostrov u Macochy, Lipovec, Holštejn a Šošůvku
  • Celková délka cyklotrasy: 32 km
  • Terén: kopcovitý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ne

Popis

Cyklistický okruh nás provede zajímavostmi severní části CHKO Moravský kras, především kolem jeskyní Sloupsko-šošůvských, Punkevních, Kateřinské a Balcarky, které jsou přístupné pouze v rámci prohlídky s průvodcem. Další menší jeskyně je možné prozkoumávat na vlastní nebezpečí, proto doporučujeme baterku s sebou. Vzhledem k náročnosti některých stoupání a občasnému pohybu po silnici nebo v lehčím terénu není výlet vhodný pro malé a méně zdatné děti.

Sloup => Skalní Mlýn

Výchozím bodem výletu je obec Sloup, v jejímž centru dominuje kostel Panny Marie Bolestné. Auto necháme na parkovišti u Sloupských jeskyní a vyrazíme jižním směrem po červené turistické značce. U vstupu do Sloupských jeskyní zpozorujeme osamocenou skálu pojmenovanou Hřebenáč. Po chodníku pokračujeme k jeskyni Kůlna - pravěkému sídlišti a významnému archeologickému nalezišti pozůstatků neandrtálského člověka, která je součástí návštěvního okruhu Sloupsko-šošůvských jeskyní. Následujeme k hotelu Broušek.

U hotelu odbočíme vpravo na cyklostezku (cyklotrasa 5A) a vjíždíme do kaňonu Pustý žleb. Postupně mírně klesáme, je zde výrazněji chladněji než v okolí. Vyplatí se nepospíchat, průběžně objevujeme několik menších jeskyní, které budou zpestřením pro děti.

Po 6 kilometrech jízdy ze Sloupu dorazíme na rozcestí Pod Salmovkou, odkud vedou odbočky k propasti Macocha (východním směrem) a ke zřícenině Blansek (západním směrem). V obou případech se jedná o prudká stoupání - pro kola nesjízdná. Po chvíli po levé straně míjíme jeskyni Čertovu branku, přijíždíme k dolní stanici lanové dráhy na Macochu a po dalších 200 metrech jsme u vchodu do Punkevních jeskyní.

Poslední 2 kilometry do Skalního Mlýna nás doprovází řeka Punkva.

Skalní Mlýn => Vilémovice => jeskyně Balcarka

Ve Skalním Mlýně odbočíme doleva a pokračujeme po cyklostezce (cyklotrasa 5). Po 500 metrech dorazíme ke Kateřinské jeskyni. Dále cyklotrasa stoupá Suchým žlebem se zajímavými vápencovými skalami a jeskyněmi až ke křižovatce se silnicí 373. Zahneme vpravo a po silnici stoupáme na další křižovatku, kde odbočíme vlevo do obce Vilémovice.

Obcí jedeme stále rovně (nejdříve červená a zelená turistická značka, později neznačeno). Nad obcí v poli uvidíme hřbitůvek (Krchůvek). Tam byli pohřbeni oběti morové epidemie z roku 1715. Nachází se tu starý mohutný kaštan a křížek.

Odtud odbočíme doleva a po cyklotrase 507 nejprve jedeme po polní cestě, na kterou pak zprava navazuje asfaltová cesta, po níž klesáme lesem ke křižovatce se silnicí 373. Po silnici pokračujeme vpravo asi 200 metrů do Ostrova u Macochy k jeskyni Balcarka, která se vyznačuje bohatou krápníkovou výzdobou.

Jeskyně Balcarka => Lipovec => Holštejn

Od Balcarky se vrátíme po silnici k předchozí křižovatce. Odbočíme dvakrát doleva a po cyklotrase 5079 strměji stoupáme Krasovským údolím na rozcestí Zálomí.

Na něm se vydáme vlevo a po cyklotrase 5079B se dostaneme do obce Lipovec, kde naši pozornost upoutá honosný kostel Narození Panny Marie. Z Lipovce pokračujeme po cyklotrase 5080 (kolem fotbalového hřiště) - krásnou třešňovou, posléze lipovou alejí, kolem přírodního areálu Velká dohoda, přes most nad propadáním potoka Bílá voda až do Holštejna.

V obci Holštejn si uděláme odbočku k jeskyni Hladomorna a ke zřícenině hradu Holštejn (po červené turistické značce). V minulosti sloužila jeskyně jako vězení a byla propojena s hradem chodbou.

Poté se vrátíme zpět do obce Holštejn.

Holštejn => Šošůvka => Sloup

Z Holštejna máme před sebou náročnější kopec do Šošůvky po červené turistické značce (cyklotrasa 5078). U studánky Na Troubkách je možné posedět na lavičce a kochat se pohledy do krajiny. Z Šošůvky už jenom sjedeme dolů do Sloupu, stále po červené turistické značce (cyklotrasa 5).

Možnosti občerstvení

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/moravsky-kras/13010-cyklisticky-okruh-po-zajimavostech-moravskeho-krasu