Letní pobytové tábory s výukou anglického jazyka

Dětské tábory

Aktualizováno 29. 9. 2015
Letní pobytové tábory s výukou anglického jazyka

Lokalita: Daňkovice, Kopřivná, Křivoklát, Praha, Seč, Bystřice pod Hostýnem

 

Druh zábavy: letní dětský tábor s výukou anglického jazyka

 

Doporučený věk dětí: 9+


Program tábora

 • 4-6 vyučovacích hodin (45 minut) denně – výuka probíhá zábavným, konverzačním způsobem, při kterém je každé dítě nuceno rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce
 • kurz je zaměřen zejména na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči, přirozenou výslovnost a často chybějící nenucené užívání jazyka
 • rychlé a spontánní rozvíjení komunikativních dovedností
 • ve vyučovací skupině je vždy přítomno 8 - 12 žáků
 • VÝUKU ANGLIČTINY VEDOU VÝHRADNĚ KVALIFIKOVANÍ RODILÍ MLUVČÍ
 • teenageři většinou celkem dobře rozumí mluvené angličtině, s vlastní konverzací mají ale problém. I když by si podle odborníků čtrnáctiletí studenti měli umět anglicky popovídat o běžných tématech s rodilým mluvčím, většina z nich se mluvit cizím jazykem stydí
 • s rodilým mluvčím musí být studenti stále ve střehu, aby jim neutekly souvislosti, a navíc s ním zkrátka celou hodinu komunikují jen anglicky, čímž se postupně zbavují ostychu
 • při výuce s rodilým mluvčím pochytí přirozenou cestou správnou výslovnost, intonaci i tempo cizího jazyka
 • přítomnost rodilých mluvčích významně přispívá k motivaci žáků učit se cizí jazyk a zdokonalovat se v něm
 • na rozdíl od jiných táborů je tento tábor opravdu zaměřen na intenzivní komunikaci v angličtině, rodilí mluvčí zde nejsou pouze jako atraktivní doplněk při volnočasových aktivitách, ale vedou VEŠKEROU VÝUKU A AKTIVNĚ SE SNAŽÍ přimět každého studenta ke konverzaci

 

Volný čas

 • aktivity ve volném čase jsou organizovány způsobem běžným pro letní tábory – to znamená hry, soutěže, turistika, koupání, táborák, stezka odvahy, diskotéka, ….
 • program ve volném čase zároveň navazuje na výuku, dětem jsou zadány zajímavé úkoly, které plní ve skupinách se svým vedoucím (zahraničním lektorem)
 • volný čas budou mít děti dle možností organizovaný se svými anglickými lektory, aby i zde byly spontánně rozvíjeny jejich komunikační schopnosti

 

Účast na několika termínech

 • pokud se student účastní několika termínů po sobě následujících, nemusí v den odjezdu opouštět areál tábora. Je zde pro něho zajištěno ubytování, stravování a dozor do dalšího dne, kdy nastupují noví účastníci dalšího turnusu.

 

Odborná garance

 • vyučující jsou kvalifikovaní zahraniční lektoři (občané USA, Velké Británie, Nového Zélandu, Kanady), vysokoškolsky vzdělaní se zkušenostmi při práci s dětmi, pracují v České republice na vysokých, středních a základních školách s rozšířenou výukou jazyků. Jsou absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce studentů a dětí.
 • další členové týmu jsou čeští lektoři – učitelé, vysokoškolsky vzdělaní, mají za úkol zmírnit případnou jazykovou bariéru mezi žáky a lektory a pomáhat jazykově méně vybaveným žákům s porozuměním; český tým má rozsáhlé zkušenosti v práci s dětmi a odpovídá za organizování volného času dětí a za jejich bezpečnost při těchto aktivitách
 • zdravotník

 

Pro koho je soustředění určeno

 • soustředění je určeno pro děti a mládež ve věku 9-19 let
 • účastníci budou v rámci soustředění zařazeny do homogenních skupin podle věku a znalostí na základně vstupních rozřazovacích testů
 • přechod mezi skupinami je možný v průběhu celého soustředění, účastníci si s pomocí lektorů vyberou skupinu, která je pro ně optimální
 • ve výuce bude s dětmi pracovat zahraniční lektor (v případě nejasností, problémů nebo na požádání žáků i český lektor).

 

Tábory se konají v lokalitách Daňkovice, Kopřivná, Křivoklát, Praha, Seč a Bystřice pod Hostýnem.

 

Mapa

Zobrazit mapu v plné velikosti
Na podrobné mapě jsou další tipy na výlet v okruhu 25 km

Fotogalerie

 

Oficiální stránky

Aktuální informace o otevírací době, vstupném a kontaktech jsou uvedeny na oficiálních stránkách:

www.letnianglictina.cz

Mobilní mapová aplikace

Mapová aplikace Locus Pro

NOVINKA: V mapové aplikaci Locus Map pro Android lze nahrávat turistické a cyklistické balíčky obsaující všechny výlety z vybrané oblasti včetně tras, popisů, fotografií a zajímavostí v blízkosti trasy a následně lze vše používat offline! Aplikace je ke stažení na Google Play.

Instalace a použití aplikace

Mapa výletů